Els nous dominis gTLDs

L'aprovació de més de 1000 extensions per part del Programa de Nous Dominis d'ICANN, ha canviat la forma amb la que els usuaris utilitzen Internet. Es tracta de la major ampliació de la història del Sistema de Noms de Domini. Una de les principals responsabilitats de ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) és introduir i promoure la competència en el registre de noms de domini, assegurant la seguretat i estabilitat del sistema.

En el passat ICANN va conduir amb èxit dues rondes prèvies de sol·licituds per a nous gTLDs: el 2000 per .AERO, .BIZ, .COOP, .INFO, .MUSEUM, .NAME, .PRO, i el 2004 per .ASIA,. CAT, .JOBS, .MOBI, .TEL i .TRAVEL. Llavors s'aprovaven noves extensions per tandes molt petites, això canviaria amb el nou programa de dominis genèrics d'ICANN que introdueix més de 1.000 extensions en l'espai de noms.

Les fites del programa de nous dominis són augmentar la competència i les possibilitats d'elecció dels usuaris, i promoure la innovació introduint els nous gTLDs inclosos els nous ASCII i els noms de domini internacionalitzats (IDN).

Els nous gTLDs revolucionen la forma en què la gent troba informació a la Xarxa i canvien la relació dels negocis basats en Internet. A partir d'ara, les adreces d'Internet poden acabar amb gairebé qualsevol paraula de qualsevol idioma, el que promou la difusió de marques, productes i serveis a la Xarxa.

La implementació del programa per a la creació de nous noms de domini de primer nivell amplia l'oferta de recursos escassos dels noms de domini ja existents, que limitaven la innovació i el creixement d'Internet.

La creació de nous noms de domini fa que la monitorització i la persecució efectiva de presumptes infraccions de marca o de drets d'autor es faci més difícil en tant que es fomenta la segmentació de la Web per continguts o per països, la qual cosa incrementa el nombre de controvèrsies i litigis en relació amb les marques. Davant d'aquesta situació, ICANN ha creat el Trademark Clearinghouse, una base de dades de marques que conté tota la informació validada i autenticada de les marques inscrites, i que té com a finalitats principals facilitar al titular d'una marca el registre d'aquesta com nom de domini abans que s'obri el seu registre al públic en general i alertar quan un tercer pretengui registrar la seva marca com a nom de domini.

Davant el programa de nous dominis genèrics d'Internet implementat per ICANN, empreses de tot el món han reaccionat de forma diferent. Algunes companyies han decidit presentar la seva candidatura per obtenir un domini propi del tipus .LAMEVAMARCA (.SEAT, .LACAIXA, .MANGO, .MOVISTAR, etc.), en canvi altres han preferit esperar a veure l'evolució d'aquesta iniciativa del màxim organisme de Internet i actuar més endavant.

En qualsevol cas, les empreses tenen el difícil repte de filtrar el llistat de nous dominis d'Internet delegats i detectar aquelles extensions de major atractiu per a elles, sigui per la seva vinculació sectorial o sigui per la seva especial popularitat, i procedir a protegir les seves marques principals de productes i serveis sota aquestes extensions, en cas contrari la seva presència a Internet es veuria greument danyada.

Ubilibet ofereix un servei de monitoratge de totes les noves extensions a fi de detectar els dominis de major interès per a la seva empresa, i definir les actuacions a dur a terme per protegir els drets de la seva companyia en el marc dels diferents procediments establerts en el programa de nous dominis d'Internet.

Els experts en propietat industrial a Internet i màrqueting en línia d'Ubilibet analitzen el llistat de nous gTLDs i elaboren un informe on es detallen les extensions que puguin ser del seu especial interès. Els nostres tècnics detecten, per exemple, els nous dominis sectorials vinculats a l'activitat de la seva empresa, o aquelles extensions genèriques que de manera directa o indirecta puguin tenir alguna vinculació amb la seva companyia.

Un equip de professionals qualificat, amb formació jurídica i amplia experiència en l'àmbit del dret de la propietat industrial i intel·lectual a Internet, és l'encarregat d'elaborar l'informe on es recullen, filtren i cataloguen les candidatures i els nous dominis vinculats a l'activitat de la seva empresa. El resultat és un dossier de gran utilitat, amb el que la seva organització podrà establir l'estratègia correcta i adoptar les mesures necessàries per protegir les seves marques davant el programa de nous dominis genèrics ideat per ICANN.

© 2018 by Ubilibet.

 

Follow Us:

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon