© 2018 by Ubilibet.

 

Follow Us:

 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
ADEQUACIÓ AL REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES RGPD

Des del passat 25 de maig de 2.018 totes les empreses han de complir amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades o RGPD).

Aquesta normativa preveu la possibilitat de sancionar les infraccions comeses en relació al tractament de dades de caràcter personal amb multes administratives de fins a 20.000.000 d'euros.

A Ubilibet, com a especialistes en dret de les tecnologies de la Informació i la comunicació, assessorem a empreses privades i administracions públiques en el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Per a això hem dissenyat un procés d'adequació al Reglament General de Protecció de Dades dividit en tres fases:

 

 1. Informe d'Estat de Situació i mesures a adoptar per l'organització en relació amb el RGPD.

 2. Redacció dels textos informatius i de consentiment, revisió de contractes i/o clàusules contractuals relatives a la protecció de dades i assessorament en els procediments a seguir en relació amb usuaris, clients i proveïdors.

 3. I una tercera fase d'assessorament legal considerat de continuïtat, doncs el compliment del RGPD exhorta a un seguiment continuat de les mesures que ha d'adoptar l'organització i el nomenament d'un Delegat de Protecció de Dades.


El procés d'adequació dissenyat per Ubilibet tracta, entre d'altres, tots aquests aspectes:

 • Assessorament personalitzat sobre les mesures a adoptar per a complir amb el principi de responsabilitat proactiva.

 • Examen de la legitimació per al tractament de dades per part de l'empresa.

 • Revisió dels diversos textos informatius dels quals ja disposi la companyia.

 • Anàlisi de les obligacions del client en l'exercici dels drets dels interessats.

 • Adequació dels drets ARCO al nou RGPD, (accés, rectificació, limitació, oposició i portabilitat). Amb especial atenció al dret de portabilitat.

 • Estudi de les limitacions del tractament de dades.

 • Descripció de les característiques del delegat de protecció de dades, forma d'avaluació de la idoneïtat de la persona que figurarà en aquesta posició.

 • Revisió de les obligacions d'informació i consentiment dels afectats o interessats en el tractament de les dades que realitza la seva empresa.

 • Recerca dels fitxers ja inscrits per la companyia i la seva adequació al RGPD.

 • Informació als treballadors de les noves obligacions establertes pel RGPD.

 • Assessorament en la revisió i redacció del codi intern en matèria de tractament de dades personals.

 • Revisió de les transferències internacionals de dades.


Un cop finalitzats els treballs d'adequació, Ubilibet ofereix un servei d'assessorament legal continuat consistent a informar, emetre recomanacions, redactar i revisar els contractes a subscriure per l'Empresa (prestació de serveis, cobranding, distribució, agència), facilitar suport jurídic davant les possibles incidències que puguin sorgir vinculades a aquestes matèries, assistir a les reunions que siguin necessàries, i assessorar a l'empresa quan es dugui a terme una avaluació d'impacte de la protecció de dades.

CONTACTE

Política de Privadesa i Condicions d'Ús

He llegit i accepto els Termes d'Ús i la Política de Privadesa

 

BARCELONA

Pg. Sant Joan, 72

08009 Barcelona

MADRID

Torre de Cristal

Paseo de la Castellana 259C, Pl. 18 28046 Madrid

info@ubilibet.com

Abuse Contact

legal@ubilibet.com

+34 932 654 145

+34 911 090 500

http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm