ADEQUACIÓ AL REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES RGPD

Des del passat 25 de maig de 2.018 totes les empreses han de complir amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades o RGPD).

Aquesta normativa preveu la possibilitat de sancionar les infraccions comeses en relació al tractament de dades de caràcter personal amb multes administratives de fins a 20.000.000 d'euros.

A Ubilibet, com a especialistes en dret de les tecnologies de la Informació i la comunicació, assessorem a empreses privades i administracions públiques en el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Per a això hem dissenyat un procés d'adequació al Reglament General de Protecció de Dades dividit en tres fases:

 

 1. Informe d'Estat de Situació i mesures a adoptar per l'organització en relació amb el RGPD.

 2. Redacció dels textos informatius i de consentiment, revisió de contractes i/o clàusules contractuals relatives a la protecció de dades i assessorament en els procediments a seguir en relació amb usuaris, clients i proveïdors.

 3. I una tercera fase d'assessorament legal considerat de continuïtat, doncs el compliment del RGPD exhorta a un seguiment continuat de les mesures que ha d'adoptar l'organització i el nomenament d'un Delegat de Protecció de Dades.


El procés d'adequació dissenyat per Ubilibet tracta, entre d'altres, tots aquests aspectes:

 • Assessorament personalitzat sobre les mesures a adoptar per a complir amb el principi de responsabilitat proactiva.

 • Examen de la legitimació per al tractament de dades per part de l'empresa.

 • Revisió dels diversos textos informatius dels quals ja disposi la companyia.

 • Anàlisi de les obligacions del client en l'exercici dels drets dels interessats.

 • Adequació dels drets ARCO al nou RGPD, (accés, rectificació, limitació, oposició i portabilitat). Amb especial atenció al dret de portabilitat.

 • Estudi de les limitacions del tractament de dades.

 • Descripció de les característiques del delegat de protecció de dades, forma d'avaluació de la idoneïtat de la persona que figurarà en aquesta posició.

 • Revisió de les obligacions d'informació i consentiment dels afectats o interessats en el tractament de les dades que realitza la seva empresa.

 • Recerca dels fitxers ja inscrits per la companyia i la seva adequació al RGPD.

 • Informació als treballadors de les noves obligacions establertes pel RGPD.

 • Assessorament en la revisió i redacció del codi intern en matèria de tractament de dades personals.

 • Revisió de les transferències internacionals de dades.


Un cop finalitzats els treballs d'adequació, Ubilibet ofereix un servei d'assessorament legal continuat consistent a informar, emetre recomanacions, redactar i revisar els contractes a subscriure per l'Empresa (prestació de serveis, cobranding, distribució, agència), facilitar suport jurídic davant les possibles incidències que puguin sorgir vinculades a aquestes matèries, assistir a les reunions que siguin necessàries, i assessorar a l'empresa quan es dugui a terme una avaluació d'impacte de la protecció de dades.

CONTACTE

Política de Privadesa i Condicions d'Ús

He llegit i accepto els Termes d'Ús i la Política de Privadesa

 

BARCELONA

Pg. Sant Joan, 72

08009 Barcelona

MADRID

Torre de Cristal

Paseo de la Castellana 259C, Pl. 18 28046 Madrid

info@ubilibet.com

Abuse Contact

legal@ubilibet.com

+34 932 654 145

+34 911 090 500

http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm

© 2018 by Ubilibet.

 

Follow Us:

 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon