Trademark Clearinghouse

Un nou mecanisme de protecció de marques a Internet


El Trademark Clearinghouse és un dels mecanismes de protecció de marques registrades més importants que ICANN ha establert al programa de nous dominis d'Internet. El dispositiu de protecció consisteix en una base de dades que conté informació de les marques registrades de tot el món que han superat el procediment d'autenticació fixat en les normes del Trademark Clearinghouse.

Els registres oficials de cada nova extensió de domini han d'acudir a aquesta base de dades per garantir la protecció de les marques registrades que s'han acreditat en el Trademark Clearinghouse. S'espera que aquest mecanisme jugui un paper primordial en el llançament del programa de nous gTLDs d'ICANN com a mètode de protecció de marques i altres drets de propietat intel·lectual.

Avantatges del TMCH

Prioritat dels titulars de marques en les fases d'obertura de nous gTLDs


Només els titulars de marques registrades a la base de dades Trademark Clearinghouse poden participar en les fases d'obertura de qualsevol dels nous gTLD i registrar activament dominis amb prioritat davant la resta de sol·licitants. Per poder participar en les fases de registre preferent han de demostrar l'ús efectiu de les marques.

 

Avís de sol·licituds fraudulentes

 

Tots els titulars de marques registrades a la base de dades del Trademark Clearinghouse reben una notificació cada vegada que un tercer intenta registrar aquesta denominació sota alguna de les noves extensions de domini aprovades.

 

Dissuasió al potencial infractor

 

Tanmateix, el sol·licitant és advertit formalment que el domini que pretén registrar coincideix amb una marca autenticada a la base de dades del Trademark Clearinghouse i el seu registre suposa una infracció dels drets de marca d'un tercer. L'advertència formal permet informar fefaentment als potencials infractors dels riscos de registrar un determinat domini i dissuadir-los de la comissió de l'il·lícit. Es preveu minimitzar quantiosament el volum d'infraccions de marques durant el llançament de qualsevol dels nous gTLDs.

 

Perquè registrar la meva marca a la base de dades Trademark Clearinghouse a través d'Ubilibet

 

Moltes empreses estan bombardejant els titulars de marques registrades amb informació sobre el Trademark Clearing House i oferint els seus serveis de registre a la base de dades TMCH. No obstant això, les companyies que vulguin protegir degudament les seves marques en el sistema Trademark Clearinghouse s'han de posar en mans d'un agent experimentat que ofereixi totes les garanties necessàries per assegurar el correcte registre de les marques a la base de dades TMCH, d'això depèn la correcta salvaguarda dels drets de propietat industrial i intel·lectual de la seva companyia davant el Programa de Nous Dominis d'Internet aprovat per la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

 

Ubilibet ha treballat estretament amb les organitzacions implicades en el desenvolupament del Trademark Clearinghouse: ICANN, Deloitte i IBM, a fi d'implementar una solució òptima per als seus clients que garanteixi la correcta protecció de les seves marques a la base de dades TMCH. Fruit d'aquesta estreta col·laboració són una sèrie de millores en el servei Trademark Clearinghouse que únicament ofereix Ubilibet i que li atorguen un valor afegit enfront de la resta d'agents validadors.

 

Prevalidació
 

En els llançaments anteriors de nous dominis d'Internet (.info, .eu, .xxx), prop del 50% de les sol·licituds presentades durant els períodes de registre preferent van ser denegades per errors en la informació sobre les marques registrades o en la documentació adjuntada, amb la conseqüent pèrdua de l'import abonat per a la validació dels drets de marca i el risc d'ocupació dels dominis. Ubilibet prevalida totes les sol·licituds d'inscripció que tramita i només cobra per aquelles correctament incorporades a la base de dades TMCH, evitant així qualsevol possibilitat d'error i estalviant costos innecessaris als nostres clients.

 

Extensió del monitoratge de registres fraudulents

 

El Trademark Clearinghouse està dissenyat per informar els titulars de les marques inscrites a la base de dades TMCH, dels registres fraudulents de dominis idèntics a aquestes denominacions durant els 90 primers dies des de la data oficial de llançament de cada nova extensió. Ubilibet amplia aquest servei de notificacions de nous registres il·lícits mitjançant la monitorització de totes les bases de dades de nous i antics gTLDs durant tot el període de vigència de la inscripció de la marca al Trademark Clearinghouse.

 

Extensió dels termes de cerca

 

El Trademark Clearinghouse només proporcionarà avisos de possibles infraccions quan els dominis sol·licitats coincideixin exactament amb les marques inscrites a la base de dades TMCH. El servei d'Ubilibet amplia aquestes normes, detectant el registre de qualsevol domini que incorpori la marca a la cadena de caràcters sol·licitada, per exemple dominis que incloguin la marca inscrita precedida del prefix "i" o seguida del sufix "onlinestore".

© 2018 by Ubilibet.

 

Follow Us:

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon